Kuća od priča stvarala se godinama, a sad je spremna i jedva vas čeka ugostiti.