Piskinja, obrt za usluge, vl. Jelena Pervan
OIB: 73278938691
E-mail:kucaodprica@gmail.com