Piskinja, obrt za usluge, vl. Jelena Pervan
Harambašićeva 32a Zagreb
OIB: 73278938691
E-mail:kucaodprica@gmail.com