7 rujna, 2019

Kuća od priča stvarala se godinama, a sad je spremna i jedva vas čeka ugostiti. Raspričana sezona kreće s tromjesečnim programom kreativnog pisanja za

12 rujna, 2019

Kreativno pisanje je oslobađajuće jer djeci olakšava izražavanje emocija i pomaže im u razrješavanju konflikata.

15 veljače, 2021

Pisanje nije uvijek jednostavno i djeci ponekad može biti velika frustracija. Misija je tromjesečnog programa stvaranja i pisanja priča Ups! Upao sam u priču

Prijavi se na newsletter i primaj novosti o radionicama